Episode Guide: Shirt Tales

Episode No. 2

Shirt Napped (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Episode No. 3

Episode No. 4

Horsin' Around (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Mission Mutt (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Episode No. 5

Wingman (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Episode No. 6

Episode No. 7

Episode No. 8

Episode No. 9

Moving Time (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Back to Nature (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Episode No. 10

Save the Park (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Pam-dora's Box (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Episode No. 11

Hapless Hound (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales

Episode No. 12

Episode No. 13

Dinkel's Ark (1982)
       Hanna-Barbera - Shirt Tales