CCH Pounder
Night Prowlers (1999)
       Klasky Csupo - Rocket Power