Kay Wright

1980
A Snow White Christmas (1980)
       Filmation