Ewoks
1985
The Cries of the Trees
       (Nelvana - Ewoks)
The Haunted Village
       (Nelvana - Ewoks)
Rampage of the Phlogs
       (Nelvana - Ewoks)
To Save Deej
       (Nelvana - Ewoks)
The Traveling Jindas
       (Nelvana - Ewoks)
The Tree of Light
       (Nelvana - Ewoks)
The Curse of the Jindas
       (Nelvana - Ewoks)
Land of the Gupins
       (Nelvana - Ewoks)
Sunstar vs. Shadowstone
       (Nelvana - Ewoks)
Wicket's Wagon
       (Nelvana - Ewoks)
The Three Lessons
       (Nelvana - Ewoks)
Blue Harvest
       (Nelvana - Ewoks)
Asha
       (Nelvana - Ewoks)
1986
The Crystal Cloak
       (Nelvana - Ewoks)
The Wish Plant
       (Nelvana - Ewoks)
Home Is Where the Shrieks Are
       (Nelvana - Ewoks)
Princess Latara
       (Nelvana - Ewoks)
The Raich
       (Nelvana - Ewoks)
A Gift for Shodu
       (Nelvana - Ewoks)
The Totem Master
       (Nelvana - Ewoks)
Night of the Stranger
       (Nelvana - Ewoks)
The First Apprentice
       (Nelvana - Ewoks)
Gone with the Mimphs
       (Nelvana - Ewoks)
Hard Sell
       (Nelvana - Ewoks)
A Warrior and a Lurdo
       (Nelvana - Ewoks)
The Season Scepter
       (Nelvana - Ewoks)
Baga's Rival
       (Nelvana - Ewoks)
Prow Beaten
       (Nelvana - Ewoks)
Horville's Hut of Horrors
       (Nelvana - Ewoks)
The Tragic Flute
       (Nelvana - Ewoks)
Bringing Up Norky
       (Nelvana - Ewoks)
Just My Luck
       (Nelvana - Ewoks)
Battle for the Sunstar
       (Nelvana - Ewoks)
Malani the Warrior
       (Nelvana - Ewoks)
Party Ewok
       (Nelvana - Ewoks)